OP MIJ KOMT HET AAN

WAARHEEN LEIDT DE WEG DIE WIJ MOETEN GAAN?

Naar mijn binneste

Een vrij man van goede naam

Featured Image

mijn weg

Featured Image

Boeken

Featured Image

Algemeen

Featured Image

09 + 7 * 6020

Dit is de datum van mijn aannamen op het uur van Volle Middag. Een verbond voor het leven.

LOGE VERLICHTING NR. 313 O∴

Een kersverse Loge in oprichting. Pas op 24 april 2021 zal Loge Verlichting daadwerkelijk bestaan en officieel worden opgericht. Loge Verlichting is de eerste Vrijmetselaarsloge in de gemeente Haarlemmermeer. Het is een Loge waar we gezamenlijk in vrijheid zoeken naar antwoorden ...

Wat is een vrijmetselaar

Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de Orde behorende loge, dan wel in een loge die werkt onder een door de Orde erkende Grootloge. Hij werkt, samen met andere vrijmetselaren, met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming. Deze symbolen en rituelen zijn door de traditie gegeven; zij worden door de vrijmetselaar naar eigen inzicht geïnterpreteerd. De gezamenlijke arbeid stimuleert hem ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving.

Broederschap

De gezamenlijke arbeid leidt tot beleving van verbondenheid van alle vrijmetselaren.Vrijmetselarij wordt beoefend in plaatselijke verenigingen, loge genaamd. Vrijmetselaren betrachten verdraagzaamheid en streven naar harmonie; mede daardoor kunnen de loges ontmoetingsplaatsen zijn voor mannen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten. Deze verbondenheid wordt broederschap genoemd.

het Grootoosten

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is het organisatorisch verband waarbinnen de voorwaarden worden geschapen om vrijmetselarij te kunnen beoefenen in de traditie waarin zij dat sedert haar oprichting heeft gedaan.

Geen beperkingen

De Orde eist van haar leden gehoorzaamheid aan de wetten des lands zolang en voor zover die wetten geen beperkingen inhouden van de vrijheid van meningsuiting en vereniging.

Services

Get In Touch with Us

If you have any questions, do not hesitate to contact us

Contact us now